Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу, реформалар, даму» атты Қазақстан халқына Жолдауында Мемлекеттік Басшысы 2017 жылдан «Баршаға тегін кәсіптік-техникалық білім» жобасын жариялады.

38 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында (27 мемлекеттік және 11 мемлекеттік емес колледждерде) 19,9 мың адам мамандықтар мен жұмысшы кәсіптерін алуда. Жұмысшы кадрлар мен мамандарды даярлау 74 мамандық және 139 біліктілік бойынша жүргізіледі, соның ішінде 38 техникалық, технологиялық және ауыл шаруашылық бағыттағы мамандықтар. Мемлекеттік колледждердегі 12520 білім алушы континентінің 4603 студенті (36,8%) жұмысшы мамандықтар бойынша білім алуда. Мемлекеттік емес колледждердің 8179 білім алушысы орта буын мамандықтарына оқытылуда.

2016-2017 оқу жылы 22 колледжге «эксперименталды алаң» мәртебесі беріліп, 19 мамандық бойынша 67 кәсіпорынымен бірлесіп дуальдық оқытуды қолданылады. Білім беру ұйымдары және олардың әлеуметтік әріптестері арасында 1613 келісімшарт жасалды.

2016 жылы кәсіби даярлық деңгейін тәуелсіз бағалауымен облыстың 35 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 56 мамандық пен 93 біліктілік бойынша 5955 бітіруші қамтылып, теориялық тестілеу мен практикалық жұмыстарды орындау қорытындысымен 5861 адам немесе қатысушылардың 98,4 % (2015 жылы - 96,8%) сәйкестік сертификаттарын алды.

 


 

2017 – 2018 оқу жылына жергілікті бюджет есебінен қаржыландыратын техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын Батыс Қазақстан облысының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының арасында орналастыру конкурсын жариялау туралы

"Батыс Қазақстан облысының білім басқармасы" ММ облыстың техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары арасында 2017 – 2018 оқу жылына техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға білім беру тапсырысын орналастыру туралы конкурсын жариялайды.

Елдің индустриалдық – инновациялық дамуының, кадрларға салалық және өңірлік қажеттілігінің басымдықтарына сәйкес техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту және кадрларды даярлау жөніндегі Өңірлік және салалық кеңестер облыс экономикасына қажетті  88 мамандық пен 214 біліктілік бойынша 8583 маманға сұранысты анықтады (Өңірлік кеңестің 28.04.2017 жылғы №1 хаттамасының қосымшасы).

БҚО Білім басқармасы басшысының 02.05.2017 жылғы №335 бұйрығымен құрылған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру комиссиясы (бұдан әрі-Комиссия) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №122 «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға, сондай – ақ жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдеріне, мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына (бұдан әрі-Қағидалар) сәйкес 2017 – 2018 оқу жылына жергілікті бюджет есебінен  қаржыландырылатын 3498 адамға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастырады.

Қатысуға өтініш берген меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру конкурсына жіберіледі.

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру конкурсына қатысатын білім беру ұйымдарына қойылатын талаптар

  1. Қағидаларға сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру конкурсына қатысу үшін Орал қ. Есқалиева көшесі, 72, орналасқан «Батыс Қазақстан облысың білім басқармасы» ММ  № 213 кабинетіне техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары келесі құжаттар топтамасын ұсынады:

1) Комиссия төрағасының атына жазылған Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы немесе куәлігінің, жарғының, банктен анықтаманың, салық органдарынан қарызының жоқтығы туралы анықтаманың көшірмесі;

3) жылжымайтын мүлікке құқықты орнатушы (жекеменшік немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы (тікелей басқару) құжаттардың көшірмелері;

4) мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсыныс.

2. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі оқу орындарын анықтау кезінде Комиссия мынадай негізгі өлшемшарттарды, сондай-ақ мынадай растайтын ақпаратты басшылыққа алады:

1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі мамандықтар бойынша білім беру қызметін жүргізу құқығына берілетін лицензияның болуы;

2) басқа қаладан келген білім алушылардың тұруын қамтамасыз етуге арналған жағдайлардың болуы (жатақхананың техникалық паспорты немесе алаңды жалға алғаны туралы шарттың көшірмелері);

3) өндірістік оқыту мен практикадан өту туралы кәсіпорындармен шарттардың болуы;

4) еңбекпен қамтылған және жұмысқа орналасқан бітірушілер үлесі - жалпы бітірушілер санынан кемінде 78 % (бұйрықтардың, жұмысқа орналастыру туралы жеке шарттардың көшірмелері, жұмыспен қамтылудың түрлері бойынша анықтама).

Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру конкурсына қатысуға ниет білдірген барлық қатысушылар 2017 жылдың 24 мамыр күні сағат 10.00-ден қалмай Орал қ. Есқалиева көшесі, 72 ғимаратта орналасқан «Батыс Қазақстан облысының білім басқармасы» ММ  №213 кабинетіне құжаттардың жинағын жеткізу қажет. Комиссия 2017 жылдың 24 мамыр күні 11.00 сағатта білім беру ұйымдарының конкурстық құжаттар топтамасын ашып, қарастырады.

 

 

 

 

қосымша

Т ж КБ дамыту және кадрларды

даярлау Өңірлік кеңесімен

бекітілді

28.04.2017 ж. №1 хаттамасы

 

Потребность рынка труда Западно-Казахстанской области в специалистах с техническим и профессиональным образованием  на 2017-2018 годы

Батыс Қазақстан облысының еңбек нарығының 2017-2018 жылдарындағы техникалық және кәсіптік білімді мамандарына  қажеттілігі

Код мамандығы /код специальности Мамандықтар/Специальности Барлығы /всего, чел.
Барлығы/ всего 8583
1 0100000 - Білім беру 0
1 010100 0 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 0
1 010101 3 Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі 75
2 010103 3 Мектепке дейінгі ұйымдардың ағылшынша білімі бар тәрбиешісі 19
2 010200 0 Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгей бойынша) 0
3 010201 3 Қосымша білім беру педагогы 3
4 010202 3 Ұйымдастырушы – педагог 4
5 010203 3 Білім беру ұйымының тәрбиешісі 4
3 010300 0 Дене тәрбиесі және спорт 0
6 010301 3 Дене тәрбиесі, суда жүзу нұсқаушысы 30
7 010302 3 Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі 60
8 010303 3 Спорт жаттықтырушысы - оқытушы 93
4 104000 Кәсіптік білім беру (салалар бойынша) 0
9 010402 3 Өндірістік оқыту шебері, техник-технолог (барлық аталымдар бойынша) 25
5 0105000 Бастауыш білім беру 0
10 010501 3 Бастауыш білім беру мұғалімі 25
11 010503 3 Учитель иностранного языка начального образования 21
12 010508 3 Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі 6
6 0107000 Технология 0
13 010701 3 Технология пәнінен негізгі орта білім беру мұғалімі 25
7 010800 0 Музыкалық білім беру 0
14 010801 3 Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі 14
8 0111000 Негізгі орта білім беру 0
15 0111023 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі 2
16 0111063 Математика мұғалімі 25
17 0111073 Физика мұғалімі 25
18 0111083 Шетел тілі мұғалімі 11
19 0111093 Информатика мұғалімі 25
20 0111113 Ағылшынша білімі бар математика пәні  мұғалімі 6
9 0112000 Исламтану 0
21 0112023 Ислам негізінің мұғалімі 2
2 0200000 – Құқық 0
10 020100 0 Құқықтану 0
22 020102 3 Кеңесші –заңгер 6
3 0300000 – Медицина, фармацевтика 0
11 301000 Емдеу ісі 0
23 030101 3 Фельдшер 214
24 030102 3 Акушер 86
12 0302000 Медбикелік іс 0
25 0302011 Күту ісінің кіші медбикесі 11
26 030202 2 Массажист** 12
27 030203 3 Жалпы практикадағы медбике 493
28 030204 3 Маманданған медбике 10
13 030400 0 Стоматология 0
29 030401 3 Стоматолог -дәрігердің көмекшісі 21
14 0305000 Лабораториялық диагностика 0
30 030501 3 Медициналық  зертханашы 25
15 0306000 Фармация 0
31 030601 3 Фармацевт 29
16 0307000 Ортопедиялық стоматология 0
32 030701 3 Тіс технигі 4
4 0400000 –Өнер және мәдениет 0
17 0401000 Кітапхана ісі 0
33 040101 3 Кітапханашы 20
18 0402000 Дизайн  (по профилю) 0
34 040201 3 Дизайнер 17
19 0403000 Әлеуметтік-мәдени  қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы
(бейін бойынша)
0
35 040301 3 Ұйымдастырушы - педагог 30
20 0404000 Инструментальное исполнительство и музыкальное  искусство эстрады 0
36 040401 3 Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы
(түрлері бойынша)
7
37 040402 3 Балалар музыка мектебінің оқытушысы, ансамбль, оркестр әртісі (жетекшісі) 5
38 040403 3 Балалар музыка мектебінің оқытушысы, халық аспаптар оркестрінің әртісі (жетекшісі) 12
21 0405000 Хор дирижеры 0
39 040501 3 Оқытушы, хормейстер 6
22 0406000 Музыка теориясы 0
40 040601 3 Балалар музыка мектебінің оқытушысы 2
23 0407000 Ән  салу 0
41 040701 3 Балалар музыка мектебінің оқытушысы, академиялық ән салу әртісі, ансамбль солисі 2
42 040702 3 Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбырамен халық әндерін орындау әртісі 1
24 0413000 Сәндік-қолданбалы және  халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша) 0
43 041316 3 Суретші 5
25 0415000 Зергерлік ісі (салалар  бойынша) 0
44 0415012 Зергерлік және көркемдік бұйымдарға өндірмені бедерлеуші 3
5 0500000 -Қызмет көрсету, экономика және басқару 0
26 050100 0 Әлеуметтік жұмыс 0
45 050101 3 Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман 17
46 050101 3 Тұрғындарды әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы маман 9
27 050300 0 Слесарлық іс 0
47 0503012 Электр құрал жабдықтарын жөндеуші слесарь-электрик 9
48 0503022 Электрик автослесарь 7
28 0506000 Шаштараз өнері және сәндік косметика 0
49 0506012 Шаш үлгілерін жасаушы 100
50 050606 3 Суретші-модельер 35
29 0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және  ұйымдастыру 0
51 050706 3 Қызмет көрсетуші менеджер 16
30 0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру 0
52 0508012 Аспаз 230
53 0508022 Кондитер 65
54 050806 3 Қызмет көрсетуші менеджер 10
31 0510000 Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (қолдану аясы және салалары бойынша) 0
55 051002 3 Іс қағаздарын жүргізуші 25
56 051003 3 Мұрағатшы 2
32 0511000 Туризм (салалары бойынша) 0
57 0511012 Туризм жөніндегі  нұсқаушы 50
58 051104 3 Менеджер 1
33 0513000 Маркетинг (салалары бойынша) 0
59 0513042 Коммерциялық  агент 6
60 051305 3 Маркетолог 8
34 0516000 Қаржы (салалар бойынша) 0
61 051605 3 Қаржы жұмысы бойынша экономист 20
35 0518000 Есеп және аудит (салалар бойынша) 0
62 0518012 Бухгалтер 12
63 051803 3 Экономист-бухгалтер 25
6 0700000- Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру 0
36 0702000 Пайдалы қазбалар кен орындарын барлау технологиясы және  техникасы 0
64 070206 3 Техник-геолог 3
37 0703000 Гидрогеология және  инженерлік геология 0
65 070303 3 Техник-гидрогеолог 7
38 0706000 Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу 0
66 070611 2 Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр  слесарі (слесарі) 6
39 0707000 Тау кен электромеханикалық жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 0
67 070712 2 Электр қондырғыларына қызмет көрсететін электр жөндеушісі 2
40 0713000 Геодезия және картография 0
68 071301 3 Техник-геодезист 7
69 071304 3 Техник-картограф 7
7 0800000- Мұнай-газ және химия өндірісі 0
41 0802000 Мұнай-газ құбырлары мен қоймаларын салу және пайдалану 0
70 080204 3 Техник-механик 50
42 0803000 Компрессорлық стансалардың және жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу және қызмет көрсету 0
71 0803012 Электр жабдықтарын жөндеуші және қызмет көрсетуші электромонтер 5
43 0809000 Мұнай және газ  кен орындарын пайдалану (бейін бойынша) 0
72 080922 3 Техник-технолог 25
44 0819000 Мұнай және газды қайта  өңдеу технологиясы 0
73 081907 3 Техник-технолог 65
8 0900000- Энергетика 0
45 0901000 Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша) 0
74 0901012 Электромонтер (барлық атаулар) 25
75 090104 3 Техник-электрик 21
46 0902000 Электрмен қамтамасыз ету (салалары бойынша) 0
76 0902012 Тарату құрылғылары бойынша электр құрастырушы 1
77 090203 3 Техник-электрик 65
47 0903000 Электрэнергетика (салалар бойынша) 0
78 090303 3 Техник-энергетик 5
48 0904000 Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу 0
79 0904042 Электр жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь 6
49 0909000 Ядролық реакторлар және энергетикалық қондырғылар 0
80 090901 3 Техник-энергетик 7
50 0910000 Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша) 0
81 0910022 Күш желілері және электр жабдықтары бойынша электр монтаждаушы 25
82 091004 3 Электр механигі 2
9 1000000-Металлургия және машина жасау 0
51 1002000 Қара металдар металлургиясы (түрлері  бойынша) 0
83 1002042 Шөмішші 10
84 1002072 Болат құюшы 2
85 100222 2 Дайындаманы үздіксіз құю машинасының операторы 10
52 1012000 Икемді автоматты желілер 0
86 1012032 Программамен басқарылатын қондырғылар операторы 12
87 101205 3 Техник-механик 12
53 1013000 Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары және өндірістегі  автоматика 0
88 101307 3 Техник-механик 25
89 1013052 Бақылау -өлшеу аспаптары мен автоматтандыруды реттеуші 11
90 1013062 Бақылау өлшеу аспаптары және автоматика бойынша слесарі 7
10 1100000- Көлік (салалары бойынша) 0
54 1103000 Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету 0
91 1103132 Кеме жөндеуші-слесарь 10
55 1109000 Токарлық  іс  және  металл өңдеу (түрлері бойынша) 0
92 1109012 Токарь 34
93 1109062 Фрезерлеуші 71
94 1109102 Кең бейінді станокшы 25
56 1112000 Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану 0
95 1112012 Құрал-сайман слесары 3
57 1114000 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 0
96 1114012 Дәнекерлеуші (барлық атауларымен)* 128
97 1114042 Электр газымен дәнекерлеуші 83
58 1115000 Өндірістердегі электрлік-механикалық жабдықтар (түрлері бойынша) 0
98 111501 2 Трансформаторларды жинаушы 5
99 111504 2 Электр жабдықтарын жөндейтін және қызмет көрсететін электромонтер 45
100 111506 3 Электромеханик (барлық атаулары) 25
11 1200000- Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалары бойынша) 0
59 1201000 Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және  пайдалану 0
101 1201011 Жүргізуші 25
102 1201052 Автосервис менеджері 5
103 1201062 Автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик 5
104 1201072 Автокөлікті жөндеу слесарі 7
105 1201092 Көліктерді жөндеу шебер 66
106 120111 3 Электрмеханик 25
107 120112 3 Техник - механик 65
108 1201133 Мехатроник 25
60 1202000 Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша) 0
109 120206 3 Техник 25
61 1211000 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу 0
110 1211032 Тігінші 15
111 1211062 Арнайы тігінші 90
112 1211072 Модельер-пішуші 25
113 121109 3 Техник-технолог 1
62 1216000 Элеватор, ұн тартатын, жармалық және құрама жем өндірісі 0
114 121605 3 Техник-механик 0
115 121606 3 Техник-технолог 25
63 1219000 Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі 0
116 1219122 Бөлуші-ораушы машиналар машинисі 6
117 1219142 Наубайшы 9
118 121924 3 Техник–технолог 1
64 1225000 Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша) 0
119 122511 3 Техник-технолог 25
12 1300000- Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар 0
65 1304000 Есептеу техникасы және  бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 0
120 1304012 Электрондық есептеу машиналарының операторы 148
121 130404 3 Техник-бағдарламашы 75
66 1305000 Ақпараттық жүйелер  (қолдану саласы бойынша) 0
122 130502 3 Техник-бағдарламашы 20
67 130600 0 Радиоэлектроника және байланыс  (түрлері бойынша) 0
123 130601 2 Телекоммуникациялық желілер және жүйелер бойынша электромонтер 2
124 130605 2 Байланыс кабелін монтаждаушы 4
125 130609 3 Байланыс технигі 7
68 1309000 Оптикалық және электрондық құрал-жабдықтар (түрлері бойынша) 0
126 130901 3 Байланыс технигі 25
127 130902 3 Электроншы-техник 1
13 1400000- Құрылыс және коммуналдық шаруашылық 0
69 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану 0
128 1401012 Тас қалаушы 121
129 1401022 Ағаш ұстасы 108
130 1401032 Құрылыс шебері 114
131 1401042 Сылақшы 107
132 1401052 Бояушы 108
133 1401062 Бетоншы 105
134 1401072 Арқаулаушы 105
135 1401092 Мәрмәрмен қаптаушы 90
136 1401102 Плитамен қаптаушы 90
137 1401112 Облицовщик -мозаичник 90
138 1401122 Қаптап-жылтыратушы 90
139 1401132 Рулонды және дана материалдардан жасалған жапқыштармен төбе жабушы 90
140 1401142 Болат жапқыштармен төбе жабушы 90
141 1401152 Темір бетон және болат бұйымдарын монтаждаушы 107
142 1401162 Паркетші 45
143 1401172 Стропальші 93
144 1401182 Құрылыс слесарі 105
145 1401192 Құрылыс электрслесарі 90
146 1401202 Құрғақ әдіс құрылысының маманы 92
147 140121 3 Құрылыс технигі 20
148 140122 2 Қаңқа-қаптауыш құрастырылымдар құрастырушысы 120
149 140123 3 Қаңқалы-қаптау технологиялары маманы 120
150 140124 2 Кең бейінді құрылыс шебері 137
151 140125 2 Өңдеу құрылыс жұмыстарының шебері 138
152 140126 2 Жалпы құрылыс жұмыстарының шебері 135
70 1402000 Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша) 0
153 140202 2 Бульдозер машинисі 3
154 140206 2 Тығыздаушы және тегістеуші тығыздаушы машина машинисі 25
155 140208 2 Құбыр төсеуші машинисі 3
156 140210 2 Бір ожаулы экскаватор машинисі 25
157 140212 2 Тиейтін автомобиль машинисі 25
158 140213 2 Автогрейдер машинисі 25
159 140216 2 Машинист крана автомобильного* 25
160 140218 2 Жол құрылыс машиналарын және тракторларын жөндеуші слесарі 6
161 140220 3 Техник-механик 7
71 1403000 Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және  инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша) 0
162 1403012 Слесарь-сантехник 21
163 1403062 Пластмасса дәнекерлеушi 2
164 140309 3 Техник-сантехник 7
165 1403082 Электргаз дәнекерлеушi 100
72 1405000 Газбен  қамтамасыз ету жабдықтары мен  жүйелерін құрастыру және пайдалану 0
166 140501 2 Газ құбырларын пайдалану және жөндеу слесарі* 2
167 140504 3 Газ объектілері құрал-жабдығын пайдалану технигі 7
73 1410000 Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы 0
168 141001 3 Құрылысшы-техник 50
74 1412000 Құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар өндірісі 0
169 141203 2 Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісіндегі қалыптаушы 75
170 141205 2 Құрылыс материалдар өндірісіндегі жабдықты реттеуші 75
171 141207 2 Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісіндегі түсіруші-қалаушы 75
172 141208 2 Қабырғалық бұйымдар өндірісіндегі басқару пульті операторы 45
173 141209 3 Техник-технолог 120
174 1412103 Металл-пластик өнімдерін жасау және құрастыру шебері 105
75 1413000 Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша) 0
175 141301 2 Металл құрастырылымдарын жинау жөніндегі слесарь* 90
176 141302 2 Болат және темір-бетон құрастырылымдарын құрастыру жөніндегі құрастырушы* 120
177 141303 3 Техник-технолог 150
76 1414000 Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша) 0
178 141401 2 Жиһаз жинақтаушы 1
179 141403 2 Ағаш өңдеу станоктары станокшысы 1
180 141406 3 Техник-технолог 8
181 141407 2 Ағаш және жихаз өндірісінің шебері 1
77 1418000 Сәулет өнері 0
182 141801 3 Сызушы 90
183 141802 3 Техник-жобалаушы 175
14 1500000- Ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология 0
78 1501000 Ауыл шаруашылығы техникасына  техникалық қызмет көрсету және жөндеу 0
184 150101 2 Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинисі 10
185 150102 2 Машина механизмдерін жөндеу және пайдалану мастері 34
186 150103 3 Мехатроник 7
79 1502000 Агрономия 0
187 150203 3 Агроном 25
80 1503000 Өсімдік шаруашылығы 0
188 150309 2 Бағбан 3
81 1504000 Фермер шаруашылығы (бейіндері  бойынша) 0
189 1504012 бухгалтер 26
190 1504062 Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист 172
191 1504032 Жеміс-көкөніс өсіруші 15
192 1504042 Аспазшы 134
193 150411 3 Фермер 18
194 1504052 Сатушы 20
195 1504072 Ауыл шаруашылығында машина мен трактор реттеуші 3
196 1504082 Автомобиль жүргізуші 31
197 1504092 Электр жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі электрмонтер 101
198 1504102 Слесарь-жөндеуші 10
82 1508000 Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша) 0
199 150804 3 Орман мастері 9
200 150806 3 Техник-технолог 20
83 1510000 Ауыл шаруашылығын механикаландыру 0
201 151004 3 Техник-механик 9
84 1511000 Жерге орналастыру 0
202 151103 3 Техник 25
85 151300 0 Ветеринария 0
203 1513012 Жануарларды ветеринарлық өңдеуші операторы 21
204 151305  3 Ветеринарлық фельдшер 3
205 151306  3 Ветеринарлық техник 17
206 151307 3 Жануарларды жасанды ұрықтандыру технигі 3
207 151303 2 Ветеринарлық санитар 7
208 151304 2 Зертханашы 6
209 151305 3 Ветеринарлық фельдшер 50
210 151306 3 Ветеринарлық техник 17
86 1516000 Өрт қауіпсіздігі 0
211 151601 3 Өрт сөндіру инспекторы 50
87 1517000 Төтенше жағдайда қорғау  (бейін бойынша) 0
212 151703 3 Техник 7
213 151704 2 Құтқарушы 2
88 1518000 Ауыл шаруашылығын электрлендіру және автоматтандыру 0
214 151801 2 Электр монтері 7
 

Негізгі меню

Call-center «111»

1

Қазақстан – Ұлы Дала Елі

1

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

 

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Кешенді бағдарлама

1