ӨЛКЕТАНУ
Батыс Қазақстан облысы

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі Ұлттық комиссия отырысының 2017 жылғы 26 сәуірдегі 1.3 т. хаттамалық тапсырмасын орындау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 5-7 сыныптарға арналған жалпы көлемі 20 сағаттан тұратын «Өлкетану» курсы оқу бағдарламасын әзірледі.

Аталған курс 2018-2019 оқу жылынан бастап «География», «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті», «Қазақстан тарихы» және «Музыка» пәндерінің аясында оқытылатын болады.

Батыс Қазақстан облысы өзінің «Өлкетану» оқулығын дайындады. Сондықтан аталған оқулық бойынша өз пікірлеріңізді қалдыруды сұраймыз.


Секционное заседание учителей «Самопознания» на августовском педагогическом совещании областных работников образования на 2015-2016 год

11 августа 2015 года на базе средней общеобразовательной школы №46 города Уральска прошло секционное заседание учителей «Самопознания» на тему «Самопознание» - вопросы реализации духовно-нравственного образования в целом педагогическом процессе».

На секционном заседании участвовали методисты районных (городского) отделов образования и учителя «Самопознания» областных школ.

В практической части своим опытом работы поделились педагоги, прошедшие курсы нового формата в Национальном научно-практическом, образовательном и оздоровительном центре «Бөбек». Участники секции ознакомились с методами и приемами по применению видеороликов, легенд-рассказов на уроке «Самопознание».

В завершении секции участники обменялись мнениями по усовершенствованию урока «Самопознание» по духовно-нравственному воспитанию и наметили пути их решения.

 

Главное меню

Видео уроки

1

Call-center «111»

1

Казахстан - Страна Великой Степи

1

Фонд социального медицинского страхования

Министерство здравоохранения Республики Казахстан