ӨЛКЕТАНУ
Батыс Қазақстан облысы

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі Ұлттық комиссия отырысының 2017 жылғы 26 сәуірдегі 1.3 т. хаттамалық тапсырмасын орындау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 5-7 сыныптарға арналған жалпы көлемі 20 сағаттан тұратын «Өлкетану» курсы оқу бағдарламасын әзірледі.

Аталған курс 2018-2019 оқу жылынан бастап «География», «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті», «Қазақстан тарихы» және «Музыка» пәндерінің аясында оқытылатын болады.

Батыс Қазақстан облысы өзінің «Өлкетану» оқулығын дайындады. Сондықтан аталған оқулық бойынша өз пікірлеріңізді қалдыруды сұраймыз.


Областная специализированная школа №8 для одаренных детей

2018


Объявление о конкурсе
План приобретения услуг
Перечень категорий получателей услуги
Приказ
Типовая конкурсная документация
Техническое задание к конкурсной документации
Заявка на участие в конкурсе (для физического лица)
Заявка на участие в конкурсе (для юридического лица)
Сведения о квалификации работников потенциального поставщика
Критерии выбора поставщика услуги

Протокол вскрытия конвертов

Протокол о допуске к участию в конкурсе

Протокол об итогах конкурса


2017


Услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования (Опубликован 17 час 35 мин 23.01.2017 г.)

Протокол вскрытия конвертов

Протокол об итогах конкурса

 

Главное меню

Видео уроки

1

Call-center «111»

1

Казахстан - Страна Великой Степи

1

Фонд социального медицинского страхования

Министерство здравоохранения Республики Казахстан