1

Новости
«Развитие и перспективы туризма в Казахстане через призму общенациональной идеи «Мәңгілік Ел»

Областным учебно-методическим кабинетом организаций дошкольного, общеобразовательного, технического и профессионального образования управления образования Западно-Казахстанской области 11 августа 2017 года в Таскалинском районе в рамках областного августовского педагогического совещания работников образования «Модернизация Казахстана 3.0. – вклад образования» проведена работа секций по направлению туризма областного августовского совещания на тему: «Развитие и перспективы туризма в Казахстане через призму общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».

 

2017 жылдың 11 тамызында Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының облыстық оқу-әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен Тасқала ауданында «Қазақстанның жаңғыруы 3.0 – білімнің үлесі» облыстық тамыз педагогикалық кеңесі аясында «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы призмасы арқылы балалар мен жасөспірімдер туризмінің дамуы және болашағы» атты облыстық тамыз кеңесінің туризм бағыты бойынша секциясы өткізілді.

 

There was annual meeting on the 11th  of August,  2017  in Taskala district which was held by local Department of  education on topic: Moderrnization of  Kazakhstan 3.0 - contribution of education. Also  there  were additional tourism of sectional works on the theme: The development and prospects of tourism in Kazakhstan through the prism of national ideas of «Mangilik El».

 
«Задачи системы дополнительного образования по реализации приоритетных направлений развития образования: от создания условий к эффективному результату»

Областным учебно-методическим кабинетом организаций дошкольного, общеобразовательного, технического и профессионального образования управления образования Западно-Казахстанской области 9 августа 2017 года на базе Дворца школьников и молодежи в рамках областного августовского педагогического совещания работников образования «Модернизация Казахстана 3.0. – вклад образования» проведена работа секций дополнительного образования областного августовского совещания на тему: «Задачи системы дополнительного образования по реализации приоритетных направлений развития образования: от создания условий к эффективному результату».

 

2017 жылдың 9 тамызында Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының облыстық оқу-әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен Орал қаласының Оқушылар және жастар сарайы базасында «Қазақстанның жаңғыруы 3.0 – білімнің үлесі» облыстық тамыз педагогикалық кеңесі аясында «Білім берудің басым бағыттарын іске асырудағы қосымша білім беру жүйесінің міндеттері: жасалған жағдайлар, тиімді нәтижелер» атты облыстық тамыз кеңесінің қосымша білім беру бойынша секциялары өткізілді.

 

There was an annual meeting on the 9th  of August ,  2017 which was held by local department of  Education on topic “ The Modernization of  Kazakhstan 3.0- contribution of education”. Also  there  were additional sectional  works on topic  “The aims of  supplementary  education: implementation  of main approaches from establishing environment to effective results ”

 
ОБЛАСТНАЯ ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ «ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ВНЕДРЕНИЕ, РЕФЛЕКСИЯ, ИННОВАЦИЯ» в рамках августовской конференции педагогических работников «МОДЕРНИЗАЦИЯ 3.0 – ВКЛАД ОБРАЗОВАНИЯ»

8 августа 2017 года в целях внедрения новых идей и педагогических инноваций, создания платформы для обмена передовым опытом, выявления и тиражирования эффективных решений социально значимых проблем в сфере образования на базе Мичуринской СОШ Зеленовского района была впервые проведена областная ярмарка педагогических инноваций на тему: «Обновление содержания образования: внедрение, рефлексия, инновация» в рамках августовской конференции педагогических работников.

 

2017 жылдың 8 тамыз күні Зеленов ауданы Мичурин жалпы орта білім беретін мектебі базасында педагогтердің жаңа идеялар мен жаңалықтарды енгізуіне, жұмыс тәжірибелерімен өзара бөлісуіне қолдау көрсету, әдістемелік жұмыстарды жандандыру, эксперттеу, анықтау және тираждауға ықпал ету мақсатында «Білім беру мазмұнын жаңарту: ұстаным, рефлексия, инновация» тақырыбында облыстық педагогикалық инновациялар жәрмеңкесі оздырылды.

 

On August 8, 2017 for the purpose of introducing new ideas and pedagogical innovations, creating a platform for the exchange of best practices, identifying and replicating effective solutions to socially significant problems in the field of education, the regional fair of pedagogical innovations was held for the first time on the basis of the Michurin school of  Zelenov district on the theme: “Updating the content of education: introduction, reflection, innovation” within the framework of the august conference of  teachers.

 

 
«Формирование казахстанского патриотизма в многоступенчатой системе образования»

8 августа 2017 года на базе Дворца школьников и молодежи в рамках областного августовского педагогического совещания работников образования «Модернизация Казахстана 3.0. – вклад образования», а также о деятельности воспитательной системы образования и перспективы дальнейшего ее развития, направленные на реализацию государственных инициатив, отраженных в статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и с целью анализа работы за прошедший учебный год и определения  предстоящих задач  проведены секционные работы на тему: «Формирование казахстанского патриотизма в многоступенчатой системе образования».

 

2017 жылдың 8 тамызында жаңа оқу жылы қарсаңында өткен оқу жылына талдау жасап, алда атқарылар міндеттерді айқындау және Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында көрсетілген мемлекеттік бастамаларды іске асыруға бағытталған білім беру жүйесінің қызметі және оны әрі қарай дамыту келешегін талқылау мақсатында «Қазақстанның жаңғыруы 3.0 – білімнің үлесі» облыстық тамыз педагогикалық кеңесі аясында «Көпсатылы білім беру жүйесінде қазақстандық патриотизмді қалыптастыру» тақырыбында секциялық жұмыстары өтті.

 

In  order  to  implement  state  program  “Insight into future : the modernization of public  consciousness” and to analyze  work conducted in  201 7 there  was  annual  meeting  in the palace of youth on the 8th of August. The meeting was held under the following topic “The formation of   patriotic   sense  in  multilevel  system of  Education”.

 
Ссылки для скачивания информационного материала

Новые буклеты: https://cloud.mail.ru/public/G2Jo/Q2xyng6XH

Инфографики: https://cloud.mail.ru/public/LzJd/ez59k5knN

Видеоролики: https://cloud.mail.ru/public/Hov1/eBvyAkErY

Аудиоджинглы: https://cloud.mail.ru/public/DcF9/uiCTKE1tm

Текстовая информация: https://cloud.mail.ru/public/9t4C/msQa5D48o

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 9 из 148

Главное меню

АвторизацияCall-center «111»

1

Казахстан - Страна Великой Степи

1

Фонд социального медицинского страхования

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Комплексная программа

1