1

Новости
Педагогический фестиваль «Обновление . Инновационные технологии. Лучшие практики» в рамках областного августовского совещания работников образования 2017 года на тему «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования»

2017 жылдың 10 тамыз күні Дарынды балаларға  арналған мамандандырылған С.Сейфуллин ат.№11 облыстық қазақ мектеп-интернат-кешенінің базасында жаңартылған білім беру мазмұны аясында білім беруді дамытудың негізгі бағыттарын анықтау, білім сапасы мен білім беру жүйесін жаңарту жағдайындағы мәселелер мен басымдылықтарды айқындау,педагогтердің шығармашылық ізденісін ынталандыру, педагогикалық инновацияларды енгізу мақсатында пән мұғалімдеріне арналған «Жаңару. Инновациялық технологиялар. Үздік тәжірибелер» тақырыбындағы педагогикалық фестиваль оздырылды.

 

10 августа 2017 года в целях определения основных  направлений развития образования в рамках обновления содержания образования, обсуждения вопросов и качества образования в условиях обновления , внедрения педагогических инноваций, стимулирования творческого поиска педагогов на базе областной специализированной казахской школы интернат-комплекса № 11 для одаренных детей им.С.Сейфуллина прошел педагогический фестиваль "Обновление. Инновационные технологии. Лучшие практики" в рамках областного августовского совещания работников образования 2017 года на тему "Модернизация Казахстана 3.0 - вклад образования".

 

On the 10th of August 2017 the pedagogical festival under the name «Renewal. Innovative technologies. Best practices» was held on the base of the regional specialized Kazakh boarding school complex No. 11 for gifted children within the framework of regional August session of educators 2017. Its theme was «The contribution of education to the modernization of Kazakhstan». Its aims were defining the main directions of development within the framework of renewal of education content, discussing the questions and quality of education in the conditions of renovation, introducing pedagogical innovations,  stimulating teachers to creative search.

 
«Развитие и перспективы туризма в Казахстане через призму общенациональной идеи «Мәңгілік Ел»

Областным учебно-методическим кабинетом организаций дошкольного, общеобразовательного, технического и профессионального образования управления образования Западно-Казахстанской области 11 августа 2017 года в Таскалинском районе в рамках областного августовского педагогического совещания работников образования «Модернизация Казахстана 3.0. – вклад образования» проведена работа секций по направлению туризма областного августовского совещания на тему: «Развитие и перспективы туризма в Казахстане через призму общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».

 

2017 жылдың 11 тамызында Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының облыстық оқу-әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен Тасқала ауданында «Қазақстанның жаңғыруы 3.0 – білімнің үлесі» облыстық тамыз педагогикалық кеңесі аясында «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы призмасы арқылы балалар мен жасөспірімдер туризмінің дамуы және болашағы» атты облыстық тамыз кеңесінің туризм бағыты бойынша секциясы өткізілді.

 

There was annual meeting on the 11th  of August,  2017  in Taskala district which was held by local Department of  education on topic: Moderrnization of  Kazakhstan 3.0 - contribution of education. Also  there  were additional tourism of sectional works on the theme: The development and prospects of tourism in Kazakhstan through the prism of national ideas of «Mangilik El».

 
«Формирование казахстанского патриотизма в многоступенчатой системе образования»

8 августа 2017 года на базе Дворца школьников и молодежи в рамках областного августовского педагогического совещания работников образования «Модернизация Казахстана 3.0. – вклад образования», а также о деятельности воспитательной системы образования и перспективы дальнейшего ее развития, направленные на реализацию государственных инициатив, отраженных в статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и с целью анализа работы за прошедший учебный год и определения  предстоящих задач  проведены секционные работы на тему: «Формирование казахстанского патриотизма в многоступенчатой системе образования».

 

2017 жылдың 8 тамызында жаңа оқу жылы қарсаңында өткен оқу жылына талдау жасап, алда атқарылар міндеттерді айқындау және Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында көрсетілген мемлекеттік бастамаларды іске асыруға бағытталған білім беру жүйесінің қызметі және оны әрі қарай дамыту келешегін талқылау мақсатында «Қазақстанның жаңғыруы 3.0 – білімнің үлесі» облыстық тамыз педагогикалық кеңесі аясында «Көпсатылы білім беру жүйесінде қазақстандық патриотизмді қалыптастыру» тақырыбында секциялық жұмыстары өтті.

 

In  order  to  implement  state  program  “Insight into future : the modernization of public  consciousness” and to analyze  work conducted in  201 7 there  was  annual  meeting  in the palace of youth on the 8th of August. The meeting was held under the following topic “The formation of   patriotic   sense  in  multilevel  system of  Education”.

 
«Задачи системы дополнительного образования по реализации приоритетных направлений развития образования: от создания условий к эффективному результату»

Областным учебно-методическим кабинетом организаций дошкольного, общеобразовательного, технического и профессионального образования управления образования Западно-Казахстанской области 9 августа 2017 года на базе Дворца школьников и молодежи в рамках областного августовского педагогического совещания работников образования «Модернизация Казахстана 3.0. – вклад образования» проведена работа секций дополнительного образования областного августовского совещания на тему: «Задачи системы дополнительного образования по реализации приоритетных направлений развития образования: от создания условий к эффективному результату».

 

2017 жылдың 9 тамызында Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының облыстық оқу-әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен Орал қаласының Оқушылар және жастар сарайы базасында «Қазақстанның жаңғыруы 3.0 – білімнің үлесі» облыстық тамыз педагогикалық кеңесі аясында «Білім берудің басым бағыттарын іске асырудағы қосымша білім беру жүйесінің міндеттері: жасалған жағдайлар, тиімді нәтижелер» атты облыстық тамыз кеңесінің қосымша білім беру бойынша секциялары өткізілді.

 

There was an annual meeting on the 9th  of August ,  2017 which was held by local department of  Education on topic “ The Modernization of  Kazakhstan 3.0- contribution of education”. Also  there  were additional sectional  works on topic  “The aims of  supplementary  education: implementation  of main approaches from establishing environment to effective results ”

 
ОБЛАСТНАЯ ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ «ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ВНЕДРЕНИЕ, РЕФЛЕКСИЯ, ИННОВАЦИЯ» в рамках августовской конференции педагогических работников «МОДЕРНИЗАЦИЯ 3.0 – ВКЛАД ОБРАЗОВАНИЯ»

8 августа 2017 года в целях внедрения новых идей и педагогических инноваций, создания платформы для обмена передовым опытом, выявления и тиражирования эффективных решений социально значимых проблем в сфере образования на базе Мичуринской СОШ Зеленовского района была впервые проведена областная ярмарка педагогических инноваций на тему: «Обновление содержания образования: внедрение, рефлексия, инновация» в рамках августовской конференции педагогических работников.

 

2017 жылдың 8 тамыз күні Зеленов ауданы Мичурин жалпы орта білім беретін мектебі базасында педагогтердің жаңа идеялар мен жаңалықтарды енгізуіне, жұмыс тәжірибелерімен өзара бөлісуіне қолдау көрсету, әдістемелік жұмыстарды жандандыру, эксперттеу, анықтау және тираждауға ықпал ету мақсатында «Білім беру мазмұнын жаңарту: ұстаным, рефлексия, инновация» тақырыбында облыстық педагогикалық инновациялар жәрмеңкесі оздырылды.

 

On August 8, 2017 for the purpose of introducing new ideas and pedagogical innovations, creating a platform for the exchange of best practices, identifying and replicating effective solutions to socially significant problems in the field of education, the regional fair of pedagogical innovations was held for the first time on the basis of the Michurin school of  Zelenov district on the theme: “Updating the content of education: introduction, reflection, innovation” within the framework of the august conference of  teachers.

 

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 5 из 145

Главное меню

АвторизацияCall-center «111»

1

Казахстан - Страна Великой Степи

1

Фонд социального медицинского страхования

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Комплексная программа

1